Doposażenie donic ogrodowych zestawem kół skrętnych

852,00 zł

Domontowanie 4 skrętnych kół do donic ogrodowych Corten. Dzięki temu donica będzie łatwiejsza do przemieszczenia.

Przy tej opcji oczywiście wzmacniamy dno donicy. Dno jest wpuszczone do środka donicy tak aby koła były jak najmniej widoczne.

Maksymalny udźwig zestawu - 600 kg